1 470 ученици се включиха в евро проект

В рамките на проекта бяха създадени 43 клуба в 37 училища в общината. За сравнение общия брой на учебните заведения е 46. Децата и тийнейджърите са работили по три направления, свързани с историята и миналото на града и тяхното училище, с опазването на околната среда и с развитието на техните таланти.

 

На заключителната среща в община Бургас днес бяха презентирани сборниците за училищния живот в Бургас "История и съвременност", дискове с 22 училищни презентации, рекламният филм "Моят роден край Бургас" и учебно помагало с методически разработки "Екология и устойчиво развитие", които са резултат на проекта.

В срещата се включи и Неди Абрашева координатор по I направление "Ритуализация на училищния живот", Бочко Бочев – координатор по II направление "Развитие на клубове по драма и сценични изкуства", Мариана Стефанова – координатор по III направление "Екология и устойчиво развитие" и ръководители на ученически отбори.