100 фирми натрупали 10 млн. лева от неплатено ДДС В първия списък на данъчните след селекция са попаднали 100 фирми от региона, всяка от които със задължения от над 100 хил.лева. Всички те от  началото на годината са натрупали 10 милиона лева неплатен ДДС. От НАП ще изискват обяснение какви точно са причините довели до забавеното плащане, имат ли фирмите задължения към трети лица и дали могат да се намерят варианти за разсрочени плащания с цел поетапно погасяване на невнесените суми. Ако обаче данъчните установят, че има умишлено невнасяне на дължими суми, собствениците на фирми ще бъдат ревизирани с цел установяване на данъчно-осигурителни задължения.  При липса на активи и възможност за плащания към НАП, фирмите ще бъдат служебно дерегистрирани по Закона за данък върху добавената стойност, ще се прилага и мярката отнемане на паспорт на данъчнозадължено лице, уточниха от приходното ведомство.

71 недвижими имота и 19 движими вещи вече са обявени за продажба чрез търг от ТД на НАП – Бургас. Общата им стойност е 6,2 млн.лева. Същевременно за първите осем месеца на годината фирми и лица от региона са изплатили доброволно просрочени задължения  за 65 милиона лева. 41 милиона лева от тях са данъчни постъпления, 24 милиона са внесените просрочени осигуровки.