20 спортисти мерят сили в състезание по кайт сърф

Гонките стартират след подаване на флагов и звуков сигнал. Според регламента, кайтбордист забелязан в предстартовото поле при стартовия сигнал ще бъде дисквалифициран без право на изслушване.

В близост до всеки знак е разположен съдийски съд, който регистрира преминаването на лодките покрай знака. Финалната линия е ограничена между син флаг на финалния съд, разположен на десния край и финален знак на левия край.

Съгласно правилника при нужда се използва наказателната система на Приложение ВВ от RRS (точките на провинения състезател се увеличават с 20% от неговото финално място в серията.)

15.2  За всяко прието наказание трябва да информирате незабавно другия Кайтборд и Регатната комисия след прекосяването на финиалната линия и в рамките на протестното време   да се попълни в Регатния офис бланка по образец за прието наказание 20%.

Крайното класиране ще се определя от минималната система на класиране, съгласно Състезателните правила по ветроходство 2009-2012 (RSS). При проведени от 4 до 7 гонки ще се изхвърля една гонка. При проведени от 8 до 10 гонки включително ще се изхвърлят две гонки, а при проведени повече от 11 гонки ще се изхвърлят три гонки при класирането на всеки  борд. Една гонка е достатъчна за да са валидни резултатите от регатата.

За да се спасят изискванията за сигурност състезателите трябва сами да преценят своите ветроходни умения и готовността на бордовете си, за да стартират и участват в гонка, като имат предвид силата на вятъра, състоянието на морето и прогнозата за времето. През цялото време, когато бордовете са на вода, състезателите трябва да носят на себе си спасителни ризи. Процедурите Check in - Check оut ще бъдат задължителни. Check in подпис ще може да се слага на маса близо до Регатния офис до час преди първата гонка за деня. Check out подпис се слага на формуляр на  същата маса след края на последната гонка за деня, до изтичане на края на протестното време. Борд, който се оттегля, трябва да уведоми регатната комисия възможно най-скоро.

Всички участници в проявата се състезават на свой риск и отговорност. Организаторът на проявата, както и всяко физическо или юридическо лице, свързано с организацията на проявата не носят отговорност за имуществени или неимуществени щети, нараняване или смърт на състезател или друго участващо лице, настъпили на брега или в морето преди, по време на участие или в следствие на проявата, за която се отнасят тези състезателни инструкции. Всеки  участващ състезател трябва да има валидна застраховки съгласно Наредбата на  БФВ.

Тази вечер ще бъдат връчени наградите на състезателите заели първо, второ и трето място.