Не записват деца в градина, ако родителите дължат данъци

Тя е била направена по данните от заявленията за прием в детската градина.

 

Предприетата проверка е съвместна инициатива на дирекция “Образование и демографски въпроси” и дирекция “Местни приходи от данъци, такси и реклама” към общината. Проверено е данъчното състояние на родителите, чиито деца ще бъдат записани на детска ясла през учебната 2009-2010 година. От общо 2000 родители 623 са с неплатени задължения. Общата дължима от тях сума възлиза на 98 900 лева. Най-високото задължение в размер на 2653 лева. Анализът на данните показва, че процента на некоректните платци е най-голям сред родители, кандидатствали за прием на децата си в детски градини в централна градска част. Родителите от съставните селища и кварталите се оказват по-изрядни данъкоплатци. През следващите седмици предстои да бъде извършена проверка на данъчното състояние на родителите на децата  от другите възрастови групи - общо 5000 на брой.

Родителите, които имат задължения към Община Бургас, ще могат да запишат децата си на градина, само ако изплатят дължимите суми преди началото на учебната година. В случай че това не стане, децата ще отпаднат от списъка и мястото им ще бъде заето от други, чиито родители са изрядни платци.