Няма да осигуряват подслон на живеещи в незаконни къщи

 

Незаконните обекти ще бъдат премахнати със заповед на РДНСК. Живеещите там са информирани многократно, че предстои събарянето на постройките и че имат възможност да подадат по надлежния ред документи за кандидатстване за общинския жилищен фонд или за помощи от съответните институции. Въпреки това обаче, никой оттях не е предприел действия в тази насока. Повечето от живеещите там са дошли от различни краища на страната и нямат адресна регистрация в Бургас. В този смисъл те не отговарят на изискванията за получаване на общинско жилище.

От Община Бургас смятат, че обитателите на незаконните къщи трябва да се върнат по родните си места. За тях няма да бъдат осигурявани жилища за сметка на нуждаещите се.

64 семейства са одобрени за настаняване в общинско жилище през настоящата година. До момента 34 от тях са получили заповед за настаняване, а останалите 30 ще бъдат настанени на по-късен етап, поради липсата на свободни общински жилища. Те са подали декларации през 2008 година и след като са били одобрени са влезли в списъка за настаняване.

През 2008 година общинско жилище са получили 53 крайно нуждаещи се граждани. До момента в отдел “Жилищна политика” в Община Бургас са входирани 57 документа за кандидатстване за жилище. Тези, които бъдат одобрени ще влязат в списъка за настаняване за 2010 година.