250 лева глоба, ако не кажеш, че работиш

Санкционирани от началото на годината са 784 лица.

 

Подадените декларации са 12 220. От приходното ведомство в Бургас апелират към самоосигуряващите се лица да не забравят, че в 7-дневен срок от започване или прекратяване на дейност са задължени да подадат в НАП по постоянен адрес такава декларация. Пропускът или закъснението на практика означава глоба, която от 1 януари тази година е твърдо фиксирана – 250 лева за всеки отделен случай. През миналата година минималната санкция бе 50 лева. Данъчните поясниха, че сред най-често санкционираните са земеделски производители, тютюнопроизводители и лица със сезонна работа. Самоосигуряващи се лица са още упражняващите свободна професия или занаятчийска дейност, всички еднолични търговци или съдружници в търговски дружества.  „Това наистина е ненужно глобяване особено във време на криза. Нека самоосигуряващите се лица спазват това свое задължение, тъй като законът е категоричен и ние не можем да не регистрираме нарушението и съответно да не наложим тази санкция”, коментира директорът на дирекция "Обслужване" в НАП-Бургас Сияна Димитрова.

Същевременно от приходното ведомство съобщиха, че нараства събираемостта на вноските за здраве. Все повече жители на региона с прекъснати здравноосигурителни права ги възстановяват като внасят необходимите суми. С 10 %  повече здравноосигурителни вноски е събрала териториалната дирекция на НАП в Бургас  през първите шест месеца на 2010 г. в сравнение с 2009 година. До края на юни 2010 г. приходите от здравноосигурителни вноски са 40 милиона, като това е с 4 милиона лева повече от първото полугодие на 2009 г. Тогава постъпленията за здравната каса са били 36 милиона лева.