Общият тираж на издадените книги през изминалата година е 114.3 хиляди броя. Снимката е илюстративна

Общият тираж на издадените книги през изминалата година е 114.3 хиляди броя. Снимката е илюстративна

306 книги с общ тираж от 114.3 хиляди броя и 48 брошури с тираж 10.9 хиляди броя са издадени през 2023 година в Бургас и областта, сочи справка на Националния статистически институт..

В сравнение с 2022 г. броят на издадените заглавия на книги намалява с 1.6%, а средният тираж на една книга за областта през 2023 г. е 374 броя, като през предходната година е бил 363. Броят на издадените заглавия на брошури намалява с 2.0% през отчетната година, като средният тираж на една брошура за областта е 227 броя.

В област Бургас относителният дял на броя на книгите е 3.6% спрямо общия брой за страната, а броят на брошурите - 2.7%.

През 2023 г. са издадени 5 регионални вестника с годишен тираж 187.2 хиляди. Спрямо годишния тираж на регионалните вестници общо за страната относителният дял на област Бургас е 2.0%. Спрямо предходната година годишният тираж на вестниците намалява с 86.2%.