400 дка за промишлените зони на Бургас

Целта на новата индустриална зона е да не се концетрира производството в града. Вече има проявен интерес от страна на фирми към бъдещата зона. Цените на наемане и закупуване на имоти в зоната край Българово ще бъдат по-ниски в сравнение в тези, които са валидни за Северната промишлена зона.