5-годишни със задължителна предучилищна? Дискусията ще се състои на 8 септември от 17.00 часа в Заседателната зала на Общината. На срещата са поканени да участват и родители, които не са членове на настоятелствата, но имат желание да се включат в разискванията.

Освен предучилищната подготовка на 5-годишните ще бъдат обсъдени още задължителната 40% такса за месечно посещение на детско заведение и други наболели проблеми в детските заведения. По време на срещата ще бъде обявено и желанието на общинска администрация да въведе електронен форум на сайта на Общината за мнения и препоръки на родители относно работата на детските заведения на територията на община Бургас.

Среща с родителските настоятелства към детските градини се провежда за първи път в Бургас, като идеята е подобни дискусии да се превърнат в периодични. Така ще се осъществи постоянен диалог с родителите и активното им участие в решаването на възникнали въпроси.