5-годишните със задължителна училищна подготовка Общините сами решават дали да въведат промените от тази година. От следващата учебна година тя ще бъде задължителна за всички. Промените бяха обсъдени на среща инициирана от кмета на община Бургас Димитър Николов с родители, представители на настоятелствата в детските градини и директорите. Повече от час продължиха дебатите как и защо да бъде въведена задължителната подготовка от тази година. Сега децата на 5 години посещават трета група в градината, а предучилищната започва на 6 години и е задължителна. Ако общината въведена доброволно сега обучението, то ще бъде обезпечено от държавния бюджет, а родителите ще плащат по-малко средства за децата си. Вместо сегашната такса за посещение на градина, те ще заплащат само за храната съобразно дните, в които детето е посещавало градината.

 

Целта на промените е да обхване децата, които сега са на 5 години и не ходят на градина. В община Бургас техния бройт е 15% или около 200 деца предимно от ромски произход.

За да бъде включена община Бургас в проекта на МОМН, трябва да има решение на ОбС. След като родителите подкрепиха начинанията на администрацията, остава предложението да бъде гласувано в местния парламент. След това ще влезе в сила още от октомври. Тогава децата на 5 години задължително трябва да посещават подготвителните групи и да развиват умения посредством игри. След като завършат обучението си те ще продължат или в първи клас, или в подготвителна група за своята възраст.

За децата, които живеят в малки населени места в общината ще има осигурен транспорт, който да ги отвежда до градините, коите ще посещават.

От своя страна учителите ще минат през допълнително обучение, както изисква реформата.

На срещата бяха обсъдени и проблемите с посещаемостта на децата в градината или яслата, за създаването на електронен форум на сайта на общината, където родители ще обменят опит и ще задават въпроси към администрацията. Бе сформирана и комисия от родители, която ще работи за решаване на трудностите в градините. Членовете на тази комисия ще могат в избрано от тях време да посетят детска градина, избрана на случаен принцип, за да видят как тече обучението и с какво хранят децата им. Родителите коментираха и хранителния режим, и грамажа, който се дава на подрастващите, както и избора на фирми-доставчици.