5% от имигрантите живеят в Бургас

Преобладаващата част от имигрантите са от съседните балкански страни Турция, Македония, Сърбия, както и от Русия, Украйна, Грузия, Китай и Индия. Повечето оттях са със статут на продължително пребиваващи в страната. Живещите в Бургас имигранти вече могат да ползват услугите на първия в страната център, който бе открит днес. В него ще се предлагат безплатни правни услуги, ще се разеснява режима за влизане в страната, възможностите, които предлага пазара на труда и различните социални програми, проблемите с достъпа до здравеопазване. "Това е първият в страната информационен център за имигранти. Бургас е важен в стратегическо значение, защото се явява външна граница на ЕС", каза Иляна Дерилова - ръководител на мисията за България на Международната организация по миграция.