5 първолака от Русия и Великобритания на училище в Несебър

Общо 105 първолака са записани за учебната 2010/2011 в СОУ "Любен Каравелов" в града. Училището има готовност да посрещне своите възпитаници с обновена и отремонтирана материално-техническа база. Основният ремонт на откритата спортна база е на стойност 50 000 лева, а текущите възлизат на 46 000 лева.

 

Към настоящия момент за новата учебна година са записани 883 ученици, разпределени в 41 паралелки. Първокласниците са в 5 класа.Тодорка Желязкова - директор на училището сподели, че през настоящата седмица очакват становището на МОМН относно целодневното обучение на първолаците.

В СОУ "Любен Каравелов" има 12 профилирани паралелки - 1 спортна в V клас, 3 математически - V, VІ и VІІ клас, 4 с профил информационни технологии - VІІІ, ІХ, Х и ХІ клас и 4 по стопански мениджмънд - ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас.

Петима от новоприетите ученици са чужденци - един от британски произход и четирима руснаци. Учебният процес е обезпечен на 100 % с квалифицирани кадри, като през тази учебна година е налице явна тенденция на феминизация на педагогическите професия - от 68 учители само 4 са мъже. Административният и помощен персонал възлиза на 22 души.

И през настъпващата учебна година ще продължи работата по проектите: "Плод за всеки ученик", "Без свободен час", "С грижа за всеки ученик" и "Топла закуска-мляко или чай" - за учениците от начален курс.

В навечерието на новата учебна година от ръководството на училището обявиха, че 100 % от 12-класниците на "Випуск 2010" са положили успешно зрелостните си изпити на първа сесия, а 85 % от тях са приети във висши учебни заведения. Успешно е осъществен и приемът в профилираните паралелки след завършен VІІ и VІІІ клас.

Мара МОМЧИЛОВА