7 автори ще ваят скулптури наесен в Бургас

Журито допусна до финалния кръг на симпозиума творбите на скулпторите "Древен силует"- Кунчо Кунчев, "Контрасти" - Иван Славов, "Развитие" - Николай Коев, "Пластика" - Камен Танев, "Човекоптици" - Милена Младенова, "Венера от морето" - Радостин Дамасков и творбата на италианския скулптор Джозепе Страно.

 

Оценяването на 30-те проекта, подадени за участие в престижния симпозиум, бе извършено от 5-членно експертно жури в състав скулпторите проф. Милан Андреев, Спас Киричев, художникът в община Бургас Николай Дубаров, директорът на Националната художествена галерия Слава Иванова и Веселина Илиева - главен архитект на община Бургас.

Критериите, които членовете на журито са следвали при своя подбор са начин на представяне, ситуиране и връзка с парковата и градинска среда, биография на автора и участия в други симпозиуми по скулптура и др. Проектите бяха оценявани на базата на представен от авторите пластичен проект, писмено защитена авторска идея, творческа автобиография и попълнени формуляри за участие.

Първото издание на пленера след дългото прекъсване ще се проведе в дните от 15-ти септември до 1-ви октомври 2010 г. Съгласно регламента създадените по време на симпозиума скулптури остават собственост на Община Бургас. Идеята е те да бъдат използвани за естетическо обогатяване на парковата и градска среда на Бургас.

Международният симпозиум от камък се организира съвместно от Община Бургас, Министерство на културата и Съюза на българските художници.