Асоциация ще работи за реформа в бургаския интернат

Проектът "Реформиране на специализирана институция ДДЛРГ "Александър Георгиев-Коджакафалията" ще действа 12 месеца.

 

Той се реализира съвместно от "Детство за децата" и община Бургас. В него ще се включат социални работници, психолози, специалисти, логопед, педагог, които ще работят с децата от дома. Те ще бъдат разделени на групи, ще има и индивидуална работа с по-трудните деца. В рамките на проекта ще се работи за превенция от ранно отпадане на ученици от училище, децата ще се занимават с творческа дейност, с арт модули, ще бъдат водени на екскурзия и други.

Целта на проекта е да подпомогне реформирането на социалните домове. Процесът на редуциране и закриване на интернатите в страната трябва да приключи до 2014-та година. Целта на националната реформа е да бъде намален броя на децата в тези институции до 15-20. Повечето оттях трябва да бъдат настанени при приемни родители. Семейство, което е взело да отглежда дете получава от държавата 270 лева на месец.

В момента в бургаския интернат живеят 71 деца. За тях се грижат 20 възпитатели, 4 социални работници, логопед.