Археолози от 6 страни дискутират отраженията на вярата

Той се организира от РИМ – Варна и Община Бяла.

По инициатива на кмета на Бяла Г-н А. Трендафилов и с финансова и логистична подкрепа от Община Бяла доц. д-р Валери Йотов две години провежда разкопки на нос Св. Атанас. В резултат е разкрита крепост (функционирала през Класическата и Късната Античност), както и раннохристиянска базилика V – VІ в.

Освен от България в конференцията ще участват учени,  от Румъния, Македония, Русия, Украйна, Великобритания и за първи път – от  Австралия.

Сред българските гости са: Доц. др. Маргарита Ваклинова (директор на Национален Археологически институт с музей към БАН), Доц. Д-р Павел Георгиев (Директор на филиал Шумен на НАИМ към БАН), Проф. Казимир Попконстантинов (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”), известен най-вече с откриването на мощите в храма на „Св. Йоан Предтеча” на о. Св. Иван до Созопол, също и др. специалисти от цялата страна.

Хронологическият обхват на конференцията е много голям: ІV – ХV в. : от обявяването на Християнството за свободна и равнопоставена религия в Римския свят, до падането на Константинопол и Балканите окончателно под османска власт.

За третия ден на конференцията е предвидена екскурзия до Несебър  (град-музей в списъка на световното културно наследство на UNESCO и важен център на християнството през вековете)

Веднага след откриването са предвидени две специални презентации :

-  Представяне на българския превод на книгата на професор Н. Муцопулос за разкопаната и проучена от него Самуилова катедрала „Св. Ахил” на едноименния остров в Преспанското езеро. Професорът е известен в България най-вече с това, че открива в църквата гроба на самия цар Самуил. Българското заглавие на книгата е „Базиликата „Св. Ахилий” в Преспа. Един исторически паметник – светиня”. Издадена е през 2007 г. в Пловдив, но все още не достатъчно популяризирана.

Очаква се Проф. Муцопулос да пристигне във Варна и лично да представи книгата си. Ако това не стане, изданието ще представи Г-н Лука Станчев, пловдивски общественик и приятел на Проф. Муцопулос.

Станчев е участвал в много проекти за съхраняване на българските паметници и култура в страната и извън граница. Последният от тези проекти тече в момента и е свързан с позлатяването на купола на желязната църква „Св. Стефан” в Истанбул. Откриването на позлатения купол почти съвпада с времето на варненската конференция (по сведение на Станчев това ще стане на 26.09).

Л. Станчев ще представи предпремиерно части от нов документален филм за българските паметници в Албания. Тази тема е почти напълно непозната на българската общественост, но е интересна,защото в миналото българско население е живяло и в някои части на днешна Албания. Много от паметниците са църкви, икони и църковна утвар.