БАН помага на Бургас да овладее свлачищата

 

Миналата година кметът Димитър Николов и академик Никола Съботинов подписаха споразумение за сътрудничество между Община Бургас и Българска академия на науките. Впоследствие БАН отвори представителство в Бургас, поверено на доцент Севдалина Турманова, което се постави в услуга на местната власт и бизнес, запознавайки ги с различни иновации, приложими в региона. Това бе и причината за организирането на днешната работна среща.

"Кметът Николов е много активен и вече дефинира голяма част от проблемите на региона, за чието решаване можем да помогнем", каза академик Съботинов.

Стана ясно, че Община Бургас вече си сътрудничи с Института по геология – за овладяване на свлачищните процеси на нейна територия, и с Централната лаборатория по приложна физика – за внедряването на енергоспестяваща система за осветление по време на мащабните улични ремонти в града тази година.

Бяха посочени и други области, в които БАН ще помага на бизнеса и местната власт в Бургас с ноу-хау: пречистване на води, производство на биогорива, дейности по опазване на различни екологични системи, широк мониторинг на замърсяванията.

Като част от нейните ангажименти по споразумението, Община Бургас ще предостави в реконструираната сграда на Казиното помещение, което да се ползва от Института по метеорология и хидрология при БАН. В новия подробен устройствен план на парк "Езеро" пък е определен терен за строителство на планетариум и обсерватория.