Царево поема издръжката на болницата

Извършени са необходимите действия за сключване на договор със здравната каса и днес управителят на болницата д-р Николай Гавраилов внася необходимите документи в РЗОК - Бургас. Общината се ангажира да дофинансира останалите средства, необходими за издръжката на болницата. Това и досега е правено, като през последните седем години болницата е получила от общинския бюджет 815 000 лема, 250 000 от които са използвани за закупуване на медицинска апаратура и ремонт на помещения. Целта е да се запази медицинският персонал и да се осигурят допълнително лекари - специалисти.

 

Обмисля се и вариант за преструктуриране на лечебното заведение в друг тип като медицински център и болница за долекуване. По този начин ще се запази стационарът и ще има възможност да се приемат лежащо болни.

Царево е на 70 км от Бургас и не е вярно твърдението, че се закриват болници, които отстоят до 50 км от областните центрове. Болницата в Царево обслужва населени места, отдалечени от общинския център на 30-40 км, а от областния град те са на повече от 100 км. Царевската болница се посещава и от жителите на още две общини - Приморско и Малко Търново. В този смисъл болницата е необходима за здравното обслужване на населението.