Данъчните проверяват складовете в Бургас количества в складовете съответстват на моментната счетоводна отчетност.

 

От НАП-Бургас поясниха, че целта е да бъде прекратена практиката в началото на годината много търговци да отчитат пред приходното ведомство големи, а понякога и свръхналичности от материални запаси, а всъщност реалните количества стоки били в пъти по-малки. Това означавало поредица от безотчетни сделки през годината, най-вече продажби без касови бележки. По този начин в края на годината в бюджета не влизали дължими данъци. От приходното ведомство в морския град съобщиха, че в момента засичат данни на фирми, декларирали към 31 декември 2009 година огромни количества налична стока, правело впечатление и това, че фирмите не разполагали със складове за съхранение. Имало и случаи, в които хранителни стоки с фиксиран срок на годност били налични, но само по документи, повече от 2 или 3 години. В случаите на установени съществени разминавания на конкретните фирми ще бъдат назначени ревизии за 5 години назад.

Близо 35 милиона лева укрити и дължими данъци и осигуровки са установили от началото на годината от НАП-Бургас. Извършените 570 ревизии до момента са били най-вече в сферата на строителството, търговията и туризма. Най-голям – 24 милиона лева, е размерът на умишлено укрития и невнесен в срок Данък добавена стойност. От преките данъци – ЗКПО и данъка върху доходите на физическите лица, ревизорите са разрили невнесени 9,4 милиона лева. Спестените от началото на годината от работодатели и физически лица дължими осигуровки са 1,6 млн.лв.