Данъчните събраха половин милион по телефона

През август Националната агенция за приходите започна  пилотна кампания за уведомяване по телефона с SMS на 538 фирми и физически лица  за неплатени в срок задължения. Бургаските юридически и физически лица в този списък са 64. Това са текущи дългове, предимно ДДС на фирми, които са декларирали данък за внасяне в бюджета, но не са го платили в законния 14-дневен срок. Задълженията са в особено голям размер, станали са изискуеми и не са погасени в срока за доброволно плащане. Става дума единствено за събираеми задължения, уточниха от НАП-Бургас. В 90 на сто от случаите експертите от кол центъра на НАП са се свързвали с длъжниците по телефона. На длъжниците, платили след напомняне по телефона или с текстово съобщение не са налагани обезпечителни мерки (запор на банкови сметки или заплати, възбрана на недвижим имот и др.), нито са образувани изпълнителни дела за принудително събиране на неплатените в срок дългове.