Депутат от ГЕРБ: Ще преговаряме за още средства за транспорт и съобщение в Народното събрание Иван Вълков. Той води българската делегация в Брюксел, където днес се събраха председатели на комисии по инфраструктура на държавите членки и кандидатстващите за членство. Те ще вземат участие в двудневна конференция в евро столицата. Развитието на транснационалните инфраструктурни транспортни мрежи с цел засилване ролята на логистиката в Европейския съюз и каква трябва да бъде защитата на потребителите в сферата на електронните комуникации са двете основните теми на форума в Брюксел.

"По време на форума ще обсъдим всички възможности по оперативна програма "Транспорт" до цикъла завършващ през 2013 г. С добрите ни постижения сега ще защитим приоритетите си за следващия цикъл от 2014 г. до 2020 г. Приоритет при разговорите ни ще бъде и усвояването на по-голяма част от кохезионните фондове, които ще помогнат за изравняването на стандарта ни на живот с други европейски държави", коментира народният представител от Бургас.

Българската делегация работи и за постигане на баланс между всички видове транспорт на територията на страната.

По темата за развитието на транснационалните инфраструктурни транспортни мрежи, с цел засилване ролята на логистиката в Европейския съюз, доклад ще представи зам.-председателят на Европейската комисия, отговарящ за ресор Транспорт, Сийм Калъс.

Аудиторията ще бъде запозната с актуалните защити на потребителите в сферата на електронните комуникации от председателя на Комисията по финанси и икономическа политика в Сената Франк Ваденброук и зам.-председателя на Европейската комисия, отговарящ за цифровите технологии, Арнолд Бадер.