Дирекцията по горите в Бургас внесе 4 700 000 лв в бюджета

При разчет от 3 900 000 лева дирекцията е внесла 4 700 000 лева.

 

Приходите на РДГ в Бургас възлизат на 17 млн. лева за изминалата година. "Средствата са от продажба на дърва за огрев, от такси за лов, глоби и други", обясни Румен Желев - директор на дирекцията. Част от средствата са за заплати и осигуровки на работещите в дирекцията. По щат те са 47, 20 оттях са подвижна горска стража. Благодарение на тях са задържани и нарушителите на Закона за опазване на горите, бракониери и други.

През изминалата година са издадени 1086 наказателни постановления, 547 оттях са влезли в сила. Стойността на тези постановления е 152 545 лева. До края на годината са събрани 9 585 лева. "Събираемостта за миналата година е 14%", каза Недко Недев старши експерт по охрана на горите в РДГ Бургас.