Горските са конфискували 562 кг гъби и билки

Те са конфискувани, тъй като са брани в нарушение на закона. Това сочат данните от годишната справка на дирекцията за 2009-та година. Нарушителите са били списани да берат гъби и билки в държавни гори и в горски фонд, собственост на физически и юридически лица.

 

За тези нарушения са съставени наказателни постановления. Те са влезли в сила само при 305 от случаите.

За същия период са били иззети 1072 кубика незаконно сечена дървесина за огрев. Горските са конфискували и 8 автомобила и 29 каруци, с които са превозвани дървата. Иззети са и 17 моторни триона и 18 брадви, с които е извършена сечта. В бюджета на дирекцията са влезли 1005 лева от продажбата на част от незаконно сечената дървесина, за която са съставени наказателни постановления на нарушителите.