VARNA_MOST

VARNA_MOST

Готов е паркинга до гарата във Варна

е 2 лв. за първия час престой, а за всеки следващ час се заплаща по 1 лв./час, съобщават от община Варна. Изграждането на паркинга и рехабилитацията на булевард "Приморски" в участъка от улица "Преслав" до улица "Черноризец Храбър" е финансирано по инициатива "Jessika" на Европейски фонд за регионално развитие.