Искат друг час за излъчване на филмите с насилие по телевизията

 

Организирането на подобен обществен дебат има за цел да събере мнения на медийни и други експерти, както да чуе обществените настроения относно възможността за промяна в законодателството, която да регламентира часово ограничение за филмите и предаванията със съдържание на насилие, с оглед предпазване на децата и подрастващите. Психологическите и социологическите изследвания както на световно, така и на национално ниво еднозначно са доказали връзката между наблюдавана агресия и възпроизвеждането й в поведение, особено що се отнася до децата и подрастващите. Към настоящия момент СЕМ е прехвърлила своята отговорност, касаеща малолетните и непълнолетните, изцяло върху техните родители.  Ролята на регулатора е сведена до това,  преди започване на филми или предавания да поставят предупредителни знаци:  "Забранено под … години. Препоръчителен родителски контрол. Много родители обаче не изпълняват тези препоръки, а в някои случаи филми с агресивно съдържание започват още в часове, когато родителите са още на работа.

Организирането на публичен дебат ще бъде първата стъпка по посока на осъществяване на промяната. Следващата ще бъде извеждане и внасяне на конкретни предложения за законодателна промяна на базата на проведената дискусия.