Испанска фирма инвестира в канализацията на Лозенец, ще строи комплекси Парите са вложени в разширение и модернизация на съществуващата канално-помпена станция в северната част на Лозенец. Тя ще събира отпадните води на бившия къмпинг "Корал", местността "Рибарица", част от ваканционно селище "Лозенец" и най-северната част на местността "Тарфа". Испанската фирма ще строи ваканционни селища в района на "Корал". Пред завършване е канализационна мрежа от къмпинга до КПС-Лозенец, изцяло изградена с испански средства. По предварителна стойност инвестицията на испанското дружество е около 1,5 млн. лева. В момента се разработва проект за пътна връзка между къмпинг "Корал" и републиканския път Бургас- Царево, който също ще бъде обезпечен от иберийската компания.

Испанците ще си изградят пътната инфраструктура и след това щели да започнат строежа на комплексите си. Когато бъде завършена инфраструктура ще бъде предоставена безвъзмездно на община Царево.