Изпитват ученици на олимпиада познават ли природата

Бургаска област е най-богатата на биологично разнообразие в страната, тук е най-голям броят на защитените територии (резервати, природен парк, защитени местности и природни забележителности), тук е разположена и най-голямата защитена територия – природен парк "Странджа". В същото време тук са и някои от най-сериозните заплахи за биоразнообразието, свързани с унищожаването на ценни местообитания и видове. Затова целта на нашето състезание е да се стимулира интересът на учениците от 7 до 12 клас към защитените територии и видове на местно ниво и да се повиши природозащитната им култура.

 

Състезанието се реализира по проект, одобрен от Министерство на образованието и науката и финансиран от Европейския социален фонд чрез оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", по схемата "Да направим училището привлекателно за младите хора".

Състезанието се организира в два кръга – училищен и финален. В училищния кръг, се включиха 262 участници от 18 училища в областта. Резултатите на всички участници бяха много над очакваните. Децата са се справили отлично и са научили много за защитените територии и видове в България и по-специално в Бургаска област.

Състезанието ще започне в 10:30 часа и ще включва тест и практически задачи с времетраене 90 минути. Докато комисията проверява писмените работи на финалистите, децата ще имат възможност да гледат научнопопулярния филм „Неудобната истина”, за да се доближим до темата, която днес вълнува целия свят, а именно състоянието на климата и мерките, които всяка държава е готова да поеме, за да се намали глобалното затопляне.

За всички участници ще има награди, осигурени от БФБ и партньорите. Специални награди са приготвени за първите десет участници, а победителят в състезанието ще си тръгне с голямата награда – цифров фотоапарат. Приз ще има и за училището отборен победител. Наградите ще бъдат връчени от БФБ, РИОСВ – Бургас и РИО – Бургас.