Кадафи все още е почетен гражданин на Варна! Докога? на морската столица, твърдят паметливи варненци и се чудят докога?

 

Имайки предвид многото "добрини", които България видя от лидера на Джамахирията, Варненският общински съвет би трябвало да излезе с официално решение по проблема с почетното гражданство от Муамар Кадафи. 
Според чл. 2 на Статута за удостояване на почетни звания и отличия на община Варна званието "Почетен гражданин на Варна" е най-високото признание на обществеността на Варна за изключителен принос и заслуги за развитието на общината. То се присъжда на български и чуждестранни граждани за героични постъпки в мирно и военно време, за проектиране и строителство на града, неговите райони, паметните му сгради, за ръководство и активно участие в изграждането и развитието на Варна, за творческа дейност, внесла голям принос в националната култура и прославила града и страната ни, за спечелени златни олимпийски медали, за ярки постижения в образованието, науката и техниката, получили световно признание, за благотворителна дейност, провеждана в големи мащаби и продължително време". 

Очевидно е, че Муамар Кадафи не отговаря на заложените изисквания за получаване на званието "Почетен гражданин на Варна".

 

 

Днес+