Консултират 23 сираци по евро проект "Реформиране на специализирана институция ДДЛПГ "Ал.Г. Коджакафалията". Той се реализира от асоциация "Детство за децата". Проектът стартира в края на 2009 година и резултатите от него бяха обявени днес.

Целта му е да помага за реинтеграцията и подобряване на живота на децата от дома. С тях работиха 11 специалисти.

Проектът е на стойност 85 000 лева. Асоциацията е спечелила финансирането от Европейския социален фонд чрез оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Той се реализира съвместно от "Детство за децата" и община Бургас.

По време на работата с децата те бяха разделени на групи. С тях се работеше и индивидуално. В рамките на проекта се работеше и за превенция от ранно отпадане на ученици от училище, децата се занимаваха с творческа дейност, с арт модули и други.

Целта на проекта е да подпомогне реформирането на социалните домове. Процесът на редуциране и закриване на интернатите в страната трябва да приключи до 2014-та година. Целта на националната реформа е да бъде намален броя на децата в тези институции до 15-20. Повечето оттях трябва да бъдат настанени при приемни родители. Семейство, което е взело да отглежда дете получава от държавата 270 лева на месец.

В момента в бургаския интернат живеят 68 деца. За тях се грижат 20 възпитатели, 4 социални работници, логопед.