"Летище Варна" взе участие в инициативата "Мениджър за един ден" и участват активно в работния процес във "Фрапорт Туин Стар Еърпрот Мениджмънт" АД.

Учениците от  Професионална гимназия по икономика Проф. Иван Богоров и Варненска търговска гимназия  се запознаха с отговорностите на ръководния екип на летището и чрез решаването на конкретен казус успяха реално да се поставят на мястото на мениджърите. Техен личен гид в дебрите на управлението на живия организъм, наречен "летище", бе   директорът на летище Варна – Димитър Костадинов. Учениците посетиха още отдел "Сигурност" и Летищен координационен център.

"Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД е традиционен участник в инициативи, които помагат на младите хора да придобият представа за бизнес отношенията в работния процес и "облекат" усвоените знания в училище с практически умения.