Ловци и горски обсъждат опазването на езерата На работната среща с представители на ловните дружинки, ловуващи в района на езерата Вая, Атанасовско и комплекса от водоеми  Мандра – Пода, ще бъдат представени приоритетните за опазване видове птици, обитаващи езерата. Важна част от срещата ще бъде обучението на ловците. Специалисти орнитолози ще им помогнат по-лесно да различават онези защитените видове птици, срещащи се в езерата, които най-често се сбъркат с тези от видовете разрешени за лов.

Организаторите на срещата ще дискутират с участниците в нея възможностите за ограничаване на хищниците и дивите свине в района на езерата с цел опазване на техните пернати обитатели.

Това е първата от поредицата тематични срещи с различни заинтересовани от опазването на Бургаските влажни зони страни. Предстои да бъдат проведени такива и с рибари, земеделски производители и собственици на земи, попадащи в границите на защитени зони от мрежата Натура 2000 в региона. Срещите се организират от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) в рамките на проект "Живот за Бургаските езера" към програма "LIFE+" на ЕС и Българска фондация Биоразнообразие (БФБ) като един от партньорите по проекта.