Markirovka

Markirovka

Маркировка на пътя улеснява хората с увреждания върху асфалта е изискване в действащата нормативна база, което в България почти не се спазва. Според него, за улесняване мобилността на хора с намалена подвижност са нужни достъпни маршрути, които се обозначават с международния знак за хора с увреждания.

В огромния комплекс от сгради на МБАЛ - Бургас се помещават множество заведения за доболнична и болнична помощ, провежда се физиотерапия, настанена е и Регионална картотека на медицинската експертиза (РКМЕ). Поради тази причина районът е често посещаван от хора с временно или трайно намалена подвижност. Самите сгради са достъпни - трудното е да се стигне до тях заради естествения наклонен релеф на терена.
Затова бе извършен анализ на пешеходната зона и бе определен маршрут, който в максимална степен да е удобен на трудноподвижните хора. За безпроблемна ориентация е положена хоризонтална маркировка, особено удобна за хората на колички, тъй като техните очи са по-ниско от тези на изправен човек и панорамното им зрително поле е много по-стеснено.
Предстои полагане на тактилна маркировка за хора с нарушено зрение на пешеходната пътека по очертания маршрут.