МБАЛ Бургас влага 6 млн. лв. за ранна диагностика на рака , "Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации". Стойността на целия проект е 5 902 515, 24 лева, като остатъкът е национално съфинансиране.

Проектът, който болницата спечели, е за разкриване на "Регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания", който ще се помещава в МБАЛ-Бургас. С отпуснатите средства, чието усвояване трябва да започне през май тази година, ще се направи ремонт на звеното за образна диагностика, за да може там да бъде разположена модерна апаратура.

Ремонтът включва създаване на нова командна зала, технически помещения, пригодяване на условията за достъп на хора с увреждания, нови санитарни възли, изграждане на енергоспестяващо осветление и др. Звеното за образна диагностика е едно от най-натоварените в болницата, там годишно се извършват над 84 000 изследвания.

Центърът за ранна диагностика на рака ще бъде оборудван със Система за магнитно-резонансна томография; Стационарен дигитален рентгенов апарат за графично-скопични изследвания; компютърен томограф; дигитална ехографска система; ендоскопска система и дигитална ендоскопска видеосистема за автофлуоресцентни изследвания на белия дроб.

Тази система позволява ранно да се видят измененията в белия дроб, а туморите да се отстраняват щадящо за пациента. Така болничният престой се намалява до 1-2 дни, а множество скъпоструващи манипулации и изследвания стават излишни.

През последните години честотата на белодробния рак значително се увеличи като достигна до над 3000 нови случаи годишно за страната. Това злокачествено заболяване дава късно симптоми и когато болните се обръщат към специализирана помощ, процеса на заболяването е в  доста напреднал стадий.

Лечението на напредналите форми е скъпоструващо и малък процент от болните достигат преживяемост до пет години. Освен с ранното диагностициране на злокачествените заболявания на дихателните пътища с видеобронхоскопската система ще се повишат възможностите на лечебното заведение за ранна диагностика на белодробната туберкулоза и повишаване на контрола върху заболяването.

Предвижда се Регионалният център за ранна диагностика на онкологични заболявания да обслужва както населението на Област Бургас, така и на Област Ямбол – общо около 580 000 души.

През 2008-ма диагностицираните злокачествени заболявания в Бургас са 393, през 2009 – 376. Проектът, който бургаската болница спечели, ще осигури високотехнологично оборудване за диагностика и лечение на онкологични заболявания, което ще спаси множество човешки животи, ще намали смъртността от рак и ще доближи града ни до европейски резултати при лечението на това заболяване. Медицинският персонал също ще получи възможност за допълнителна квалификация. Ще се намалят и разходите както за издръжка на самите болни,  така и на държавата, за оперативни интервенции, неправилно лечение и профилактика.