МБАЛ с нов прокурист

Той си е поставил за цел в реални срокове да възстанови името на болницата и да създаде условия за развитие на нови специалности. На докторите ще им бъде дадена възможност да работят в тясно сътрудничество с техни колеги от университетските болници в страната.

 

В програмата на доц. Станчев влиза откриването на отделение за инвазивна функционална кардиология, отделение по спинална хирургия, отделение за сърдечно-съдова хирургия, отделение по изгаряния и пластична хирургия, възстановяване на отделението по съдова хирургия, както и оптимизиране работата на отделението по нефрология и хемодиализа. Ще бъде открит и регионален център за работа с болни от СПИН, като да целта МБАЛ-Бургас ще бъде включена в международна програма.