TaktilniPyteki

TaktilniPyteki

Монтираха пътека за хора с увреждания кръстовището на булевард "Демокрация" и улица "Гурко". Включва скосени бордюри към пътното платно за безопасно слизане и качване на тротоара, водещи тактилни ивици за носочване към пешеходната пътека, звукова сигнализация за зелена светлина.

Мястото за изграждане на първата такава пешеходна пътека не е случайно. През кръстовището преминава най-дългия градски маршрут с тактилна ивица, свързващ площад "Тройката" с Приморски парк. Освен това в района има концентрация на заведения за доболнична и болнична помощ. В момента тече изпълнението на заповедта на кмета на община Бургас Димитър Николов за осветяване на пешеходните пътеки в града, които са разположени в тъмни участъци. Съвместно с пътната полиция са идентифицирани 40 локации. Тази година Община Бургас специално отреди средства за обновяване на често използвани пешеходни пространства в жилищните комплекси на града.