Несебър си партнира с холандци

по отношение на системите за вътрешен контрол и вътрешен одит на бюджетните организации, включително общините и министерствата. В рамките  на проекта са извършени два пилотни одита: на една община и едно министерство - респективно Община Несебър и Министерството на финансите, с които да се тества разработената методология за оценка на вътрешния контрол. Холандските партньори по проекто посетиха общината, за да се запознаят с одита на местната институция. Холандците адмирираха местната институция по редица инфраструктурни проекти, сред които две нови пречиствателни станции. През последните години строителството по темпове на растеж изпревари инфраструктурата в региона, затова и развитието на инфраструктурата е сред приоритетите в работата на общината.