Данъчните връщат по-бързо ДДС

докато за месец август това са два милиона и петстотин хиляди лева. В сравнение с агуст м. г. обемът на невъзстановения в срок ДДС е над два и половина пъти по-малък. От НАП-Бургас уточняват, че става дума за средства извън законовия 30 или 45-дневен срок, в който се възстановява данъчният кредит. Причината за задържането са започнали ревизии, които трябва да установят дали има основания за връщане на исканата сума. В много от случаите се констатират нарушения на данъчното законодателство и възстановяване на ДДС не се извършва. Тенденцията за по-бързо връщане се дължи и на действия от страна на бизнеса. В края на август приходите в републиканския бюджет от данъци и осигуровки, събрани от ТД на НАП-Бургас са 327 милиона лева, което е близо 70 на сто от изпълнението на плана за годината.