Обявиха конкурс за слоугън на парк "Странджа"

Те обявиха конкурсът за мото на парка. В него могат да участват фирми и физически лица без значение от възраст, пол и религия.

 

 

Конкурсът е анонимен, а наградата за предложението, класирано на първо място, е в размер на 200 лв.

Предложенията (в писмо или на място) ще се приемат на адрес: Българска Фондация Биоразнообразие – Регионален офис Бургас Бургас 8000, ул. Гурко 53, бл.1, ап.1. На отделен лист в плика трябва да бъде написано името и адреса и телефон за контакти. Крайният срок за представяне на предложенията е 10-ти февруари т.г.

Проектите ще бъдат оценявани по своята оригиналност, креативност, запомнящ се ефект, връзка със Странджа. Оценката на проектите ще бъде извършена от комисия с представители на дирекцията на ПП "Странджа", Българска фондация "Биоразнообразие" и PR експерт.

Слоганът ще бъде регистриран в Патентното ведомство на България. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени до 15.02.2010 г.