Община Бургас с номинация за "Златен ключ" Така също и институциите, изпълняващи задълженията си по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/, да създават позитивни практики в това отношение.

Наградите се връчват на 28 септември - Международен ден на правото да знам.

Единствено Бургас от големите български общини е номиниран в категорията "Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани". Останалите кандидати за наградата са община Казанлък, РИОСВ – Хасково, Областна администрация – Разград, община Козлодуй, община Перник, изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", Басейнова дирекция за управление на водите /Източнобеломорски район/ – Пловдив, Басейнова дирекция – Благоевград /Западнобеломорски район/, Басейнова дирекция – Варна /Черноморски район/, община Габрово.