Община Бургас: Пазете се от измамници , общинска администрация Бургас се обръща към гражданите с призив да бъдат особено бдителни към непознати лица.

 

Кандидатите за длъжността "личен асистент" трябва да знаят следното:

След подаване на заявленията в сградата на улица "Шейново" 24 (бивш Профсъюзен дом), кандидатите за изпълнение на длъжността "личен асистент" ще бъдат уведомени от служителки на Община Бургас чрез телефонен разговор за датата на провеждане на предвиденото в процедурата събеседване. Това ще бъде извършено не по-рано от 23.11.2010 г. При обаждането си служителките задължително ще съобщят дирекцията, в която работят, както и имената си.

На кандидатите за ползване на услугата ще бъдат извършени социални оценки в дома им от социални работнички от дирекция "Социално подпомагане" - Бургас, които са длъжни да се легитимират.

С цел избягване на евентуални опити за злоупотреба с лични данни и имущество от недобросъвестни лица, препоръчваме гражданите да изискват информация за имената и местоработата на служителите, които контактуват с тях лично или по телефона, като запаметят или запишат тези данни. При съмнение да направят справка, съответно в Община Бургас или дирекция "Социално подпомагане" - Бургас, за верността на получената информация. Гражданите да не водят разговор и да не допускат в дома си лица, които не са се легитимирали и не са служители на Община Бургас или дирекция "Социално подпомагане" - Бургас.