Община Бургас ще тегли кредит от 10 млн. лева

Ако бъде изтеглен, заемът ще бъде изразходен за реализацията на важни инфраструктурни проекти. Сред тях са продължението на улица "Янко Комитов" към ули;а "Струга", реконструкции на улиците "Места", "Христо Ботев", "Александър Велики", "Калоян", "Гладстон" и др., внедряване на информационна система за управление на паркирането, изграждане на улично осветление в няколко района на града, изграждане на паркинг до ДКЦ 2, водостоци в квартал Горно Езерово.

 

Миналата година Община Бургас успя да изплати стар кредит, завещан от предишната администрация и изтегли друг, на стойност 16 млн. лв., при изключително изгодни условия. Заради кризата през 2010 г. лихвите са още по-ниски и местната управа желае да се възползва в пълна степен от това обстоятелство.

Миналогодишният кредит от 16 млн. лв. не е изразходен в пълен размер. Община Бургас спести от него 5 300 000 лв., които също ще подсилят бюджета за 2010 г. Те са предвидени за поставяне на рампи и асансьори за хора с увреждания при обществени сгради, довършване на корекцията на дерето в Долно Езерово, детските градини в центъра на града и "Меден рудник", обслужване на дейности по изграждането на канализация в няколко селища и квартали, проектиране на улици и т.н.

Силен аргумент за тегленето на новия заем е растящата безработица. Чрез подсилване на строителната си програма Община Бургас ще запази много работни места и ще разкрие нови. Отделно от това кризата принуди строителните фирми да се борят за всеки проект. На общинските конкурси се явяват по няколко десетки кандидати и конкуренцията значително сваля себестойността при изпълнение на проектите. Така градът може да си осигури редица ценни придобивки на изключително изгодна цена.

Община Бургас умело управлява своите ресурси и успя да приключи миналата година без неразплатени задължения. Заедно с многобройните спечелени европроекти това й дава самочувствието, че може да си позволи тегленето и обслужването на новия кредит от 10 млн. лв.