Община Царево с балансиран бюджет за 2010-та

"Бюджетът ще е обърнат към нуждите на младите хора и ще помага на социално-слабите да преодолеят кризата", каза кметът на общината Петко Арнаудов.

 

В общинска администрация подготвят отчета за миналогодишния бюджет, като намалените приходи от продажба на имущество и нотариални такси е компенсирано от наложеното от кмета рязко свиване на разходите в местните дейности. Заедно с това не е допуснат дефицит и поради засилената събираемост на някои приходи. Така например в края на 2009 г. само за един месец общината събра 250 000 лева стари задължения. Преизпълнени са приходите от патентен данък и от данък "недвижими имоти", значително е преизпълнението и при данъка върху превозните средства. Това се дължи на добрия синхрон между местната данъчна администрация и полицейската служба.

Постъпили са и всички планирани средства от такса "битови отпадъци" и от технически административни услуги. Според Арнаудов това показва, че въпреки кризата през 2009 г. Царево е било сравнително защитено от последиците й. Според данни на Националното сдружение на общините в България Царево е сред 10-те най-богати общини в страната.

В Бюджет 2010 няма да се увеличават такса "битови отпадъци" и таксата за детските градини за разлика от много други общини. Увеличава се броят на лицата , ползващи услугите на Домашния социален патронаж , като за Царево капацитетът се завишава с 30 места, а за Ахтопол - с 20.

Капиталовите разходи ще бъдат около 9 млн. лв., две трети, от които ще са местни приходи, а останалата част – целеви приходи от Републиканския бюджет. Акцентите в новата капиталова програма ще бъдат реконструкция на градския стадион, който сега се ползва и от футболни клубове на други общини, търговският център около новата автогара в Царево и най-големият по Южното Черноморие общински музей.

Ще се предвидят средства и за разширяване на детските градини в Царево и Ахтопол, както и за изграждане на изцяло нова спортна площадка в Ахтопол и детски площадки в Царево и Лозенец.

Всички училища и детски градини ще бъдат обследвани за енергийна ефективност с цел осигуряване на средства по европейски програми.

Предстои обществено обсъждане на бюджета във всички населени места в общината. По инициатива на кмета Арнаудов на общественото обсъждане ще бъдат поканени и представители на ГЕРБ, които нямат съветници в местния Общински съвет. "Ще си сътрудничим с всички, които имат добри намерения за Царево. Общината може да оцелее в кризата само с общите ни усилия", каза Петко Арнаудов.