Община Варна тегли кредит от 10 млн. лв. в годината на изборите година, публикуван на сайта на общината.

Банковият кредит ще се погасява през следващите десет години. Той ще бъде обезпечен със собствените приходи на общината. Параметрите предвиждат максималната лихва да бъде до 6,5 % с гратисен период до две години. 

Според представения погасителен план, в годината на изборите, общината ще плати само 325 000 лева лихви, без главница. Най-голямата тежест ще падне през 2014 година, когато от местната хазна ще трябва да се плащат по 1,8 млн. лв. - главница и лихви. В следващите три последователни години - 2015-2017 година, от бюджета формиран от данъците на варненци, ще се отделят над 1,5 млн. лв. годишно по погасяване на кредита. 

Изтеглените 10 млн. лв ще бъдат вложени в инфраструктура. Местната администрация планира да инвестира 3,2 млн. лв. в реконструкцията на бул. "Цар Освободител" и "Христо Смирненски". Още 3,1 млн. лв. пък ще глътне ремонта на "Атанас Москов". 1,3 млн. лв. са предвидени за основен ремонт на пътища. Средства ще бъдат инвестирани и в изграждане на канализация на село Тополи, водопроводни отклонения в кв. "Аспарухово", благоустрояване пространство северно от бл. 18, бул. "Христо Ботев". 

Освен посочения банков заем, общината планира да тегли и 10 млн. лв. мостово финансиране по програма ФЛАГ. С тях ще се осигури съфинансирането на проектите по оперативните програми "Музеите на Варна", "Подобряване на физическата и жизнена среда в Община Варна", както и "Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013" за обекти в община Варна". 

Местната администрация признава, че ще тегли кредита в условия на задълбочаваща се криза, на фона на общото обедняване на гражданите и разширяваща се междуфирмена задлъжнялост. Предвижданията за 2011 г. показват запазване или намаление на равнището на собствените приходи от 2010 г. и спад на държавните трансфери, както и риск от ненавременно възстановяване на средства от проекти, се посочва в бележките по проекто-бюджета на общината. 

По данни на администрацията, планираният кредит ще бъде под допустимите по закон дългове в размер на 25% собствените приходи. 

Въпреки тегления кредит, макрорамката на бюджет 2011 година ще е с около 30 млн. лв. по-малко в сравнение с тази година. Най-големият плюс на местната администрация е, че запазва данъчната тежест гражданите и не се предвижда промяна на таксите и цените на услуги.

 

 

Днес+