Общински съветник от БСП пита кмета на Бургас за мерките срещу свинския грип

 

В питането си д-р Пачев поставя следните въпроси: Какви конкретни мерки са предприети за снабдяване на общинските аптеки с маски за еднократна употреба и противовирусни препарати? Какви са запасите на територията на община Бургас с двата антивирусни препарата "Тамифлу" и "Реленца"? Каква организация е създадена на територията на община Бургас за превенция на рисковите групи – деца, бременни, възрастни хора с тежки хронични заболявания, съгласно решението на Националния пандемичен комитет, който реши да бъдат имунизирани 10% от пациентите в риск?

Докладната записка, входирана днес в долеводството на Общинския съвет се отнася за предприемането на конкретни превантивни мерки за противодействие и профилактика на новия грипен вирус A (H1N1) при хора. Според д-р Пачев все повече хора са притеснени за своето и на близките си здраве, поради което предлага Общинския съвет да вземе следните  решения: общинската администрация да отдели средства от общинския бюджет за закупуването и предоставянето на всички детски и учебни заведедения в града на противогрипни маски за еднократна употреба, осигуряване на дезинфекционни препарати във всички детски заведения и училища на територията на общината, във всички училища и детски заведения на видни места да се сложат материали за превенция срещу заразяването с грипния вирус / справка – интернет страницата на Министерство на здравеопазването/, при възможност да се разкрият допълнителни денонощни кабинети към Белодробна болница, които да бъдат на разположение на гражданите на територията на община Бургас за осъществяване на адекватна и навременна доболнична помощ и ежедневно да се информират гражданите на територията на община Бургас чрез местните медии за разпространението на грипния вирус и предприетите мерки.