Обучават възрастни как да си сменят професията

Темата е "Обучение на възрастни в контекста на политиката на пазара на труда". Форумът се организира от Министерството на труда и социалната политика и е с участието на представители на МТСП, Министерството на образованието, младежта и науката, Националната агенция за професионално образование и обучение, Федералното министерство на труда, социалните въпроси и защита на потребителите на Австрия, Националната служба по заетостта на Австрия, Института за професионално обучение на Австрия, представители на социалните партньори, обучаващи институции и бюрата по труда от област Бургас.

 

Акцентът е върху прилагането на ученето през целия живот и в търсенето на ефективност в професионалното обучение на възрастни. Форумът е продължение на съвместната работа на работещите в центъра с колегите им от Австрия.

Положителният опит от Австрия за взаимодействие с работодателите, представен от Роланд Ханак от Федералното министерство на труда, социалните въпроси и защита на потребителите в Австрия, би могъл да провокира работодателите в България например да се включат активно в ОП "Развитие на човешките ресурси" и да заявят по тяхна преценка свободни работни места, за които да се обучат лица. Изискването е наетите лица да бъдат назначени от работодателите за срок не по-малък от 9 месеца, за което работодателите ще получат финансиране от програмата. Заплащането е в рамките на минималната работна заплата, а разликата до полагащото се заплащане се поема от работодателите. Стана ясно, че тук имат място и общините, но само за някои професии.

Директорът на "Transnational Cooperations" - Клеменс Рагел сподели, че в процеса на професионалното обучение на възрастните обменът между България и Австрия е изключително важен. "Считам, че и двете страни като членки на ЕС имат опит в обучението на възрастни, но Австрия има малко по-дълъг опит в осъществяването на тези програми. Става въпрос за това, че Австрия има по-голям опит в практическото усвояване на европейските фондове. Друго не по-малко важно нещо, е как се планират и осъществяват проектите и качественият контрол на извършеното", коментира експертът.