ОДК Бургас празнува 15 рожден ден школи и клубове на комплекса.

 

Общински детски комплекс е извънучилищно звено в сферата на образованието и в него се осъществява специфичен учебно-възпитателен процес с деца от 6 до 19 години. Чрез педагогическите форми в комплекса, обединени в три направления: "Научно-познавателно", "Художествено творческо", "Спортно" обучението е насочено към личността на детето и създава условия за развитие на неговата инициатива, увереност в собствените сили и умения.

ОДК дава равен старт на всички деца от Бургас. Обучението е безплатно. Тук всяко дете може да развие своите социални умения, да обогати знанията си и да придобие технически сръчности.

ОДК Бургас е организатор на състезания, конкурси, пленери, изложби, фестивали с международно участие и други.

Домакин е на различни общински, областни и национални конкурси и състезания.