Откриха социален патронаж в созополското село Зидарово

 

"Откриването на социалния патронаж е важна придобивка за жителите на Зидарово. Наш дълг и отговорност е в тези времена да мислим и да се грижим за най- уязвимите - възрастните и болни хора, които  ще получат топла храна и нашето дълбоко уважение към тях", каза кметът Панайот Рейзи в приветственото си слово, като подчерта ролята на общинските съветници, които активно подкрепят политиката на община Созопол в социалната сфера.

Патронажът е разположен на площ от 220 кв. м, а помещенията са обзаведени по одобрен технологичен проект. Професионалната кухненско обзавеждане е на европейско ниво, четири склада ще съхраняват различните по вид храни,  два професионални хладилника, разливочна, кухня и модерна битова стая за персонала са част от новия социален патронаж. Хранителните продукти ще бъдат разтоварвани на удобни рампи.

Към момента са назначени пет души персонал, а в началото на седмицата ще стартира работата на патронажа. Приготвената храна ще бъде разнасяна с един от трите автомобила, които община Созопол закупи за нуждите на социалния патронаж. Социалния патронаж  в Зидарово ще обслужва жителите на селата Зидарово, Габър, Присад и Вършило.