Откриват новата учебна година по вероучение в Бургас

Те са организирани като извънкласна дейност в училищата и са част от програмата на клуб "Православни християнски ценности, традиции и празници" към Общински детски комплекс - Бургас. През учебната 2008/2009 г. в обучението по религия се включиха над 1300 деца. Родители, които желаят да запишат децата си за религиозно обучение през настоящата учебна година, трябва да подадат заявление до директора на ОДК чрез класния ръководител в съответното училище.