Откриват Здравна служба в Крайморие

Основните акценти в дейностите на общината касаещи развитието на квартала през тази година бяха представени на обществено обсъждане на бюджета за тази година. Сред тях са завършване на новостроящата се детска градина, полагане на канализация и цялостно асфалтиране на улица "Черноморска", реконструкция на улици 14 и 15 в кв. 3, проектиране и изграждане на нов парк.

 

Общината ще подпомогне и довършването на строителството на православния храм в Крайморие.

Основните забележки и препоръки на жителите от Крайморие бяха свързани с устройствения план на квартала, поставяне на улични табели, централната улица "Христо Арнаудов" да се превърне в пешеходна, като се забрани достъпът на автомобили, асфалтиране на улиците "Вълнолом" и "Лорна", редовно събиране на отпадъците и липсата на капаци на шахтите.

В капиталовата програма на общината е заложено поставянето на 400 табели с имена на улиците в целия град. За улица "Вълнолом"предстои изготвяне на проект, а останалите улици ще бъдат асфалтирани със средства от програмата за текущи ремонти и поддръжка. Нови капаци ще бъдат положени и на зеещите шахти в квартала.

В програмата за текущи ремонти на Общината за Крайморие са заложени средства за изграждане джобове за контейнери за боклук, улично осветление, озеленяване и др.