Проектът ще бъде финансиран от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Снимка Архив Черноморие-бг

Проектът ще бъде финансиран от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Снимка Архив Черноморие-бг

Министерството на регионалното развитие и благоустройството одобри за финансиране обект "Брегоукрепване в зоната на Централен плаж - Царево". Брегоукрепителните дейности ще изолират активираните там свлачищни дейности, които деформират терена и бреговия склон, който се свлича върху пясъчната ивица и през летния сезон. Според годишните доклади на "Геозащита" - Варна е необходимо приоритетно да се изпълнят укрепителни мороприятия.

След като МРРБ утвърди инвестиционното намерение на община Царево за геозащитни мерки и дейности от МРРБ започва изготвянето на проекто-проучвателните работи, включващи инженерно-геоложко проучване и инвестиционен проект. Общата стойност на проекта е на стойност 360 000 лева с ДДС. Средствата ще бъдат предоставени поетапно под формата на трансфер между община Царево и МРРБ.

От Областна управа Бургас са съдействали за одобрението на проекта пред МРРБ.