Спешно проектират канализацията на Лозово

Тя обаче не издържа на последните обилни дъждове, които създадоха тук доста проблеми.

 

 

За новото проектиране ще бъдат използвани общински средства, а за изграждане на канализацията ще се търси външно финансиране. Ако такова не бъде осигурено, проектът ще се изпълнява поетапно със собствени средства.

Спешните мерки, които Община Бургас ще осъществи паралелно с проектирането, са очистване на дъждоприемащите съоръжения в Лозово, почистване на край уличния окоп от западната страна на квартала, изграждане на нови необлицовани отводнителни канавки от север и изток.

Кметът Николов нареди да бъде възстановена и старата отводнителна система от канавки, издълбани в земеделските площи около Лозово. Тя ще задържи част от дъжда, който преди е попивал в пръстта, заради честата оран, но сега много лозя и ниви пустеят и при обилни валежи водата тече към застроената част на квартала.